ENGLISH

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

THÔNG BÁO

        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 3/2017 như sau:

       - Lịch thi chính thức bắt đầu từ 7h00, ngày 19/3/2017 (Lịch thi cụ thể bên dưới)

       - Địa điểm thi: Giảng đường A1

       - Lịch hướng dẫn cách làm bài: 19h00, ngày 11/3/2017: Môn Nghe hiểu và Nói; 19h00, ngày 12/3/2017: Môn Đọc hiểu và Viết (Danh sách phòng học, phòng thi theo danh sách bên dưới)

       - Lưu ý: Sinh viên đi đúng phòng đã phân công để nhận thẻ dự thi!

1. THỜI GIAN, HIỆU LỆNH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

2. DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)

3. DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1)

4. DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG PHÁP (A2)

5. DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG TRUNG (A2)