ENGLISH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

         Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng thông báo sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên đợt 1 năm 2017 cho sinh viên đại học, cao đẳng các khóa thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 4230/QĐ-ĐHQN ngày 23/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn về việc Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học cao đẳng chính quy của Trường vào ngày 11, 12/3/2017. Sinh viên  nhu cầu đăng dự thi (Xem chi tiết thông báo)  hoặc liên hệ với phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng để được vấn thêm. Điện thoại liên hệ: 056.3846798.

Mẫu đơn đăng dự thi thể tải Tại đây