ENGLISH

Kế hoạch thi

*THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ* *KỲ THI NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2017*        - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung kỳ thi ngày 19/3/2017 và điều kiện được bảo lưu của các môn như sau: *       1. Điều kiện đạt và bảo lưu đối với tiếng Anh bậc 2/6: *          + Điểm đạt là điểm tổng của 4 kỹ năng đạt từ 65 điểm trở lên theo thang điểm 100 hoặc 6,5 điểm trở lên theo thang điểm 10 và mỗi kỹ năng phải đạt 6 điểm trở lên theo thang điểm 100.
         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo sẽ tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trang