Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
   Trang chủ ĐHQN Trang chủ Tin tức Văn bản Phản hồi của Sinh viên Trang Giảng viên
 
 
Giới thiệu
Chức năng - nhiệm vụ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo.
  Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 
Công tác Đảm bảo chất lượng
Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của SV vể hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 2 năm học 2014-2015
.
  Thông báo v/v gia hạn thời gian khảo sát ý kiến phản hồi của SV

  Kế hoạch Lấy ý kiến phản hồi của người học về họat động giảng dạy của GV, HK 1- năm học 2014-2015

  Thông báo kết quả phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đến các khoa đào tạo
  Thông báo về việc tiếp tục mở khảo sát
Công tác Khảo thí
Danh sách phòng thi học kỳ 1 năm học 2014-2015 hệ chính quy
Phòng KT&ĐBCL thông báo Danh sách Phòng thi - HK1 - năm học 2014-2015. Thời gian thi: Từ ngày 22/12/2014 đến 22/01/2015
  Danh sách phòng thi học kỳ hè năm 2014

  Danh sách phòng thi học kỳ II năm học 2013 - 2014 (khóa 34, 35, 36)

 
Tin tức sự kiện
Chất lượng đại học nơi biển lớn
Tại các nước phát triển, việc đánh giá chất lượng đào tạo của một trường ĐH song hành cùng năng lực SV đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
  "Không tự lập, sinh viên Việt sẽ tụt hậu"

         Hình ảnh hoạt động
    Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Quy Nhơn
    Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
    Điện thoại: (056) 3846798 - Email: pkt@qnu.edu.vn - dambaochatluong@gmail.com