ENGLISH

Tin tức

admin gửi vào T6, 04/15/2016 - 10:04
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá Trường năm 2016 [1] [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/QD_H%C4%90T%C4%90G_Truong_2016_0.pdf
admin gửi vào T4, 03/08/2017 - 16:59
*THÔNG BÁO*         Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tháng 3/2017 như sau:        - Lịch thi chính thức bắt đầu từ 7h00, ngày 19/3/2017 (Lịch thi cụ thể bên dưới)        - Địa điểm thi: Giảng đường A1        - Lịch hướng dẫn cách làm bài: 19h00, ngày 11/3/2017: Môn Nghe hiểu và Nói; 19h00, ngày 12/3/2017: Môn Đọc hiểu và Viết (Danh sách phòng học, phòng thi theo danh sách bên dưới)        -* Lưu ý: Sinh viên đi đúng phòng đã phân công để nhận thẻ dự thi!* 1. *THỜI GIAN, HIỆU LỆNH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ [1]* 2. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 2/6 (A2)* [2] 3. *DANH SÁCH PHÒNG THI TIẾNG ANH BẬC 3/6 (B1) [3]* [1] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/L%E1%BB%8ACH%20THI%20NGO%E1%BA%A0I%20NG%E1%BB%AE.pdf [2] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/danh%20sach%20thi%20A2.pdf [3] http://pktdbcl.qnu.edu.vn/sites/default/files/Danh%20sach%20thi%20B1.pdf